fbpx

Fenactive – w jaki sposób aronia i czarny bez wspierają naszą odporność?

FENACTIVE™ to zastrzeżona kompozycja ekstraktów z owoców aronii oraz czarnego bzu.

Jest ona standaryzowana na zawartość związków polifenolowych, w tym antocyjnanów, które są odpowiedzialne za hamowanie wzrostu stanów zapalnych, wirusów oraz bakterii patogennych w ludzkim organizmie. Polifenole wykazują również właściwości przeciwutleniające, co jest istotne w aspekcie zwalczania szkodliwych efektów działania wolnych rodników.

FENACTIVE™ wytwarzany jest w procesie ekstrakcji i separacji na kolumnie chromatograficznej, dzięki czemu otrzymujemy mocno skoncentrowany ekstrakt, pozbawiony zwiazków balastowych występujących w owocach (m.in. cukrów i cierpkiego smaku).

Metoda ta pozwala na zachowanie korzystnych aktywnych związków w stanie natywnym – czyli naturalnie występującym w owocach.

Wykorzystanie ekstraktów w odpowiedniej standaryzacji przekłada się na możliwość zastosowania mniejszej porcji do spożycia przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnego stężenia pożądanych związków aktywnych zawartych w tych owocach.

Czy są suplementy, które uchronią mnie przed nowym koronawirusem COVID-19?

Pandemia związana z wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą wywołaną przez koronawirusa (COVID-19) jest wciąż stosunkowo nowa.

Nie przeprowadzono jeszcze badań naukowych, które badałyby wpływ suplementacji czy poszczególnych ekstraktów/związków dietetycznych na COVID-19. Dlatego nie ma obecnie uzasadnienia lub bezpośrednich wskazań dla jakichkolwiek suplementów diety związanych z nowym koronawirusem.

W przestrzeni naukowej istnieją jednak badania (łącznie z badaniami klinicznymi), które wykazują właściwości przeciwwirusowe i zmniejszające objawy przeciwko innym wirusom układu oddechowego oraz pozytywny wpływ ekstraktów z czarnego bzu oraz aronii na wzmocnienie układu odpornościowego, które można wziąć pod uwagę.

Czym różni się nowy koronawirus SARS-Co-V-2 od wirusa grypy?

Zarówno zwykła grypa, jak i choroba COVID-19 wywoływana przez nowy koronawirus, są chorobami zakaźnymi układu oddechowego.

Mimo, iż wirus grypy mutuje z roku na rok, to jesteśmy z nim dość dobrze zaznajomieni, a wytwarzane szczepionki pozwalają na skuteczną walkę z wywołaną przez wirusa grypy chorobą. Jednak w przypadku nowego koronawirusa wiemy niewiele.

Koronawirusy to duża rodzina wirusów RNA, nazwanych tak od szczytów glikoprotein na ich powierzchni, które przypominają „korony”.

Koronawirusy są drugą najczęstszą przyczyną przeziębienia i zwykle powodują jedynie łagodną chorobę. Jednak, podobnie jak grypa, mogą mutować i zmieniać się z dużą szybkością, co utrudnia wykrywanie i leczenie (szczepionki).

Jak już wspominaliśmy o SARS-CoV-2 wiemy na dziś mało.

Najnowsze doniesienia naukowe opublikowane niedawno na łamach czasopisma Nature Medicine (Kristian G. Andersen, Andrew Rambaut, W. Holmes, Robert F. Garry. The proximal origin of SARS-CoV-2. Nature Medicine, 2020; DOI: 10.1038/s41591-020-0820-9) wskazują, że przeprowadzona analiza danych publicznej sekwencji genomu z SARS-CoV-2 i pokrewnych wirusów nie wykazała, że wirus został wytworzony w laboratorium lub w inny sztuczny sposób.

Najprawdopodobniej ten zupełnie nowy twór powstał na drodze ewolucji molekularnej, poprzez rekombinację dwóch różnych wirusów, które musiały zainfekować jeden organizm w tym samym czasie, co doprowadziło do wymiany genetycznej między wirusami i powstania SARS-CoV-2 – z dużym prawdopodobieństwem u nietoperzy lub pangoliny – łuskowca zamieszkującego m.in. tereny Azji.

Zostało to potwierdzone obecnością sekwencji genetycznych wirusów (podobieństwo na poziomie pow. 90%) w SARS-CoV-2.

Nowy wirus, powstały w organizmie zwierzęcia pozostawał w stanie niepatogennym, dopiero transmisja do organizmu ludzkiego i dalsza jego ewolucja spowodowała patogenność.

Właśnie ten efekt obserwujemy w postaci pandemii występującej już na całym świecie.

Objawy wywołane przez wirusa grypy i koronawirusa mogą wyglądać podobnie. Są to głównie:

 • kaszel (łagodny do silnego),
 • gorączka,
 • bóle mięśni,
 • zmęczenie,

Jednakże już sam przebieg choroby jest różny.


Grypa rozwija się średnio 2-4 dni.
przypadku koronawirusa od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów może minąć nawet 14 dni (średnio jest to 5-7 dni).

SARS-CoV-2 (COVID-19) może powodować cięższe choroby układu oddechowego niż w przypadku grypy, np. zapalenie płuc u osób wysokiego ryzyka. Są one podobne do powikłań grypy.

Podobnie jak grypa, nowy koronawirus wydaje się rozprzestrzeniać drogą kropelkową układzie oddechowym, poprzez bliski kontakt z  zakażonymi osobami.

Czy ekstrakty z owoców jagodowych mogą wzmocnić mój układ odpornościowy aby skuteczniej zwalczać patogeny?

,W związku z tym, że choroba COVID-19 jest wywołana przez nowego wirusa, ludzie nie są na nią odporni, a skuteczna szczepionka może pojawić się dopiero za wiele miesięcy. Dlatego warto pomyśleć o ogólnym wzmocnieniu naszego układu odpornościowego, co w przypadku infekcji, pomoże łagodniej przejść chorobę.

Istnieje szereg badań naukowych, które wykazują właściwości immunomodulujące ekstraktów z owoców czarnego bzu oraz aronii. Jednym z mechanizmów wspierania odporności przez m.in. czarny bez jest stymulowanie produkcji cytokin zapalnych i przeciwzapalnych.

Cytokiny są mediatorami układu odpornościowego, które regulują i pośredniczą w odpowiedzi immunologicznej, reakcjach zapalnych, gojeniu się ran i innych. Można je podzielić na cytokiny zapalne (takie jak czynnik martwicy nowotworów TNF-α, interferon gamma INFγ, IL-1β, IL-6 i IL-8) oraz cytokiny przeciwzapalne ograniczające stan zapalny w organizmie (np. IL-4, IL-10).

Proces zapalny, jako odpowiedź organizmu, jest naturalną i pożądaną częścią odpowiedzi immunologicznej, jednocześnie samoregulacja za pomocą cytokin przeciwzapalnych jest również ważna dla utrzymania właściwej równowagi funkcji immunologicznej.

Czarny bez wykazał aktywność immunomodulującą poprzez stymulację cytokin prozapalnych – które aktywują zdrowy układ odpornościowy, aby był gotowy do walki z patogenami – a także poprzez stymulowanie cytokin przeciwzapalnych równoważących działanie całego układu.

Dlatego dla osób, które chcą utrzymać swój układ odpornościowy w szczytowym momencie i być gotowe na przyjęcie infekcji, suplementacja zawierająca czarny bez oraz aronię zasługuje na szczególną uwagę.

Co aprawia, że Fenactive™ jest wyjątkowy?

FENACTIVE™ jest zastrzeżonym przez nas połączeniem dwóch standaryzowanych ekstraktów roślinnych. Innowacyjna kompozycja wykorzystuje korzystne dla zdrowia właściwości dwóch tradycyjnie używanych w medycynie naturalnej i codziennej diecie owoców roślin – aronii i czarnego bzu. Wspiera ona naturalne funkcje obronne organizmu, umożliwiając m.in.:

 • skuteczną prewencję i/lub wsparcie leczenia infekcji układu oddechowego o etiologii wirusowej (blokowanie adhezji wirusa do komórek gospodarza oraz hamowanie jego replikacji) i/lub bakteryjnej,
 • zapobieganie lub wspomaganie terapii schorzeń będących skutkiem stresu oksydacyjnego (przywracanie równowagi pomiędzy procesami anty- i prooksydacyjnymi; redukcja stanów zapalnych w organizmie)

Z uwagi na powyższe, produkt zalecany jest w szczególności:

 • dzieciom,
 • osobom przewlekle chorym,
 • seniorom, w przypadku których naturalne starzenie się układu odpornościowego indukuje przewlekłe procesy zapalne, leżące u podłoża szeregu poważnych schorzeń.

Liczne badania in vitro i in vivo wskazują na korzystne działanie Aronia melanocarpa i Sambucus nigra.

Czy istnieją badania i dowody naukowe potwierdzające działanie ekstraktów z owoców jagodowych na wirusy i bakterie?

Nie istnieje w pełni skuteczny lek lub szczepionka skierowana przeciwko wirusom wywołującym infekcje układu oddechowego człowieka, w tym grypę (1). Co więcej, infekcje te predysponują pacjentów, zwłaszcza z grupy podwyższonego ryzyka, do bakteryjnych zakażeń wtórnych, które to często mają o wiele cięższy przebieg kliniczny niż pierwotne zakażenie wirusowe (2).

W związku z tym, uzasadnione jest podejmowanie prac zmierzających do opracowania skutecznych, alternatywnych bezpiecznych form prewencji i/lub terapii (1), które to zapewniałyby jednoczesną, dwukierunkową ochronę przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi (3).

Wysoką, wielokierunkową aktywnością biologiczną charakteryzują się owoce czarnego bzu i aronii, zawierające szereg składników o działaniu prozdrowotnym. Są one niezwykle bogatym źródłem polifenoli, a zwłaszcza antocyjanów. Związki te, ze względu na wysoką aktywność przeciwutleniającą, w dużym stopniu decydują o prozdrowotnych właściwościach tych surowców, m.in. ich działaniu przeciwwirusowym, przeciwbakteryjnym, immunomodulującym i przeciwzapalnym (4,5,6).

Przeprowadzona przez Hawkins i współautorów (7) metaanaliza czterech badań klinicznych potwierdziła, że rozpoczęcie suplementacji preparatami zawierającymi w swym składzie czarny bez tuż po pojawieniu się objawów w obszarze górnego odcinka układu oddechowego, wywiera umiarkowany do dużego, korzystny wpływ na czas trwania oraz natężenie symptomów infekcji.

Przykładowo, w krótkoterminowym, randomizowanym badaniu klinicznym z podwójną próbą ślepą i kontrolą placebo wykazano, że po 48 godzinach od rozpoczęcia suplementacji pastylkami zawierającymi ekstrakt z czarnego bzu, niemal 90% chorych z objawami grypy nie wykazywała żadnych symptomów lub zgłaszała jedynie łagodne dolegliwości (8).

Wśród proponowanych mechanizmów warunkujących przeciwwirusową aktywność czarnego bzu oraz aronii najczęściej wymienia się inhibicję (hamowanie) hemaglutyniny (9,10), a w konsekwencji prewencję adhezji (przyłączania się) wirusa do komórek gospodarza (11,12) oraz zahamowanie jego dalszej reprodukcji (11,13).

W tym kontekście, wśród aktywnych substancji wywierających działanie przeciwwirusowe wymienia się rozmaite związki polifenolowe (13), szczególnie flawonoidy (9,10,11,12).

Istotnym mechanizmem zwalczania infekcji wirusowej – zarówno w przypadku czarnego bzu (14,15), jak i aronii, może być również pobudzanie odpowiedzi ze strony układu odpornościowego.

Co istotne, immunomodulacja pociąga za sobą także hamowanie procesów zapalnych. W tym kontekście, wykazano zdolność ekstraktu z czarnego bzu do znaczącej stymulacji biosyntezy cytokin: IL-1β, IL-6, IL-8 i TNF-α przez ludzkie monocyty, co może być równoznaczne z aktywacją układu odpornościowego (15).

Polifenole wyekstrahowane z owoców czarnego bzu i aronii stymulowały sekrecję (wydzielanie się na zewnątrz) TNF-α i IFN-γ u szczurów z indukowaną cukrzycą (16). Przeciwzapalne działanie ekstraktu z czarnego bzu wykazano również we współhodowli Caco-2 i makrofagów RAW264.7 eksponowanych na bakteryjny lipopolisacharyd (17).

Podobnie, bogaty w polifenole, ekstrakt z aronii może hamować odpowiedź prozapalną w komórkach śródbłonka (18).

Czy wykonywaliście  własne badania, czy opieracie się tylko na udostępnianych przez innych wynikach i wnioskach?

Potwierdzają to nasze własne badania in vitro wykonane m.in. dla ekstraktu z aronii. Badania przeprowadzono na modelu mysich komórek RAW 264.7, które hodowano przez 24h w obecności różnych stężeń ekstraktu z aronii (AronVit, zakres użytych stężeń 0,5-500 μg/ml). Stan zapalny wywołany został przez dodanie lipopolisacharydu E. Coli (LPS).

Zmiana ilości interleukin (białka odpowiedzialnego za procesy zapalne i przeciwzapalne) była znacząco różna przy p <0,05 w porównaniu z kontrolą pozytywną.

Wraz ze wzrostem stężenia ekstraktu z aronii, zmniejszała się ekspresja badanych cytokin, zarówno TNF-α jak i IL-1β, ze znaczącym spadkiem dla TNF-α. Przeprowadzone badania wykazały, że ekstrakt z aronii, AronVit, hamował prozapalne mediatory w sposób zależny od stężenia w zakresie optymalnych do stosowania dawek.

W warunkach in vitro, ekstrakt z aronii wyraźnie zmniejszał peroksydację lipidów w mysich makrofagach RAW 264.7. Można więc stwierdzić, że mieszanina ekstraktów z aronii i czarnego bzu (FENACTIVE™) dzięki obecności ekstraktu z aronii może mieć obiecujące działanie in vitro oraz in vivo, obok aktywności przeciwwirusowej w kierunku modulacji układu immunologicznego, w szczególności hamowania stanów zapalnych wywołanych infekcją.

Działanie ekstraktów z czarnego bzu oraz aronii

,Przeciwbakteryjne działanie czarnego bzu przypisuje się obecności w jego składzie flawonoidów, triterpenów, lektyn, fragmentów oligosacharydów (19) czy kwasu ursolowego (20,21).

W dostępnych publikacjach wykazano m.in. zdolność ekstraktów pozyskanych z czarnego bzu do inhibicji (zahamowania) wzrostu bakterii patogennych:

 • Staphylococcus aureus MRSA, Bacillus cereus (19)
 • Escherichia coli (19,22),
 • Enterococcus faecalis, Pseudomonas fluorescens (22),
 • Streprococcus grupy C i G, Streptococcus pyogenes czy Branhamella catarrhalis (3).

Również ekstrakty z owoców aronii wykazywały aktywność przeciwbakteryjną wobec B. cereus S. aureus oraz Pseudomonas aeruginosa (23).

Dodatkowo, stwierdzono zdolność ekstraktu z aronii i jego składników do hamowania procesu tworzenia biofilmu przez E. coli i B. cereus (24), czyli najbardziej niebezpiecznej formy infekcji bakteryjnej.

Nasze badania nad kombinacją ekstraktów potwierdziły doniesienia naukowe  dla poszczególnych owoców opisane powyżej. A badania mikrobiologiczne przeprowadzone na bakteriach patogennych wykazały, zależną od stężenia zdolność do  hamowania wzrostu bakterii Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli

Publikacje źródłowe:

1. Mousa HA. J Evid Based Complementary Altern Med. 2017;22(1):166–174. doi:10.1177/2156587216641831,

2. Hanada S. et al. Front Immunol. 2018;9:2640. doi:10.3389/fimmu.2018.02640,

3. Krawitz C. et al. BMC Complement Altern Med. 2011;11:16. doi:10.1186/1472-6882-11-16,

4. Jurikova T. et al. Molecules. 2017; 22(6): 944. doi:10.3390/molecules22060944,

5. Vlachojannis JE. et al. Phytother Res. 2010; 24(1):1–8. doi:10.1002/ptr.2729,

6. Salvador ÂC. et al. In: Mérillon JM, Ramawat K. (eds) Bioactive Molecules in Food. Reference Series in Phytochemistry 2018. Springer, Cham doi.org/10.1007/978-3-319-54528-8_46-1,

7. Hawkins J. et al. Complement Ther Med. 2019;42:361–365. doi:10.1016/j.ctim.2018.12.004,

8. Kong FK. OJPK, Online J Pharmcol Pharmacokin 2009; 5:32-43,

9. Zakay-Rones Z. et al. J Altern Complement Med. 1995;1(4):361–369. doi:10.1089/acm.1995.1.361,

10. Valcheva-Kuzmanova SV, Belcheva A. Folia Med (Plovdiv). 2006;48(2):11–17,

11. Valcheva-Kuzmanova S. et al. Scr Sci Med. 2002; 35: 21-24,

12. Roschek B. Jr et al. Phytochemistry. 2009;70(10):1255–1261. doi:10.1016/j.phytochem.2009.06.003,

13. Park S. et al. Biochem Biophys Res Commun. 2013;440(1):14–19. doi:10.1016/j.bbrc.2013.08.090,

14. Kinoshita E. et al. Biosci Biotechnol Biochem. 2012;76(9):1633–1638. doi:10.1271/bbb.120112,

15. Barak V. et. al. Eur Cytokine Netw. 2001; 12(2):290–296,

16. Badescu M. et al. Pharm Biol. 2015; 53(4):533–539. doi:10.3109/13880209.2014.931441,

17. Olejnik A. et al. , Food Chem. 2016;197(Pt A):648–657. doi:10.1016/j.foodchem.2015.11.017,

18. Zapolska-Downar D. et al. Eur J Nutr. 2012; 51(5):563–572. doi:10.1007/s00394-011-0240-1,

19. Hearst C. et al. J. Med Plants Res 2010; 4(17):1805-1809,

20. do Nascimento PG. et al. Molecules. 2014; 19(1):1317–1327; doi:10.3390/molecules19011317,

21. Gleńsk M. et al. Chem Biodivers. 2014;11(12):1939–1944. doi:10.1002/cbdv.201400118,

22. Rodino S. et al. Digest J. Nanomat. Biostruct. 2015; 10(3):947 – 955,

23. Liepiņa I. et al. Environ. Exp. Biol. 2013;11:195–199,

24. Bräunlich M. et al. Molecules. 2013; 18(12):14989–14999. doi:10.3390/molecules181214989

Chcesz być na bieżąco z naszymi treściami – dołącz do nas!

Pozostajac na tej stronie akceptujesz pliki cookies. więcej informacji

Używamy plików cookies aby zapewnić jak najlepszą obsługę strony. Jeśli pozostaniesz na tej stronie nie zmieniając ustawień w swojej przeglądarce albo klikniesz"akceptuj", zgadzasz się na ich stosowanie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Zgoda